29 juni 2018

Overheidswebsites en websites van àlle autonome overheidsbedrijven worden toegankelijker gemaakt voor mensen met een beperking

 

Overheidsinstanties zullen binnenkort verplicht worden om maatregelen te nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken, door ze waarneembaar, bedienbaar, en begrijpelijk te maken. Deze namiddag werd in de Kamercommissie infrastructuur het wetsontwerp inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties unaniem aangenomen, wat een omzetting was van een Europese richtlijn van 26 oktober 2016. CD&V Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn had in 2014 reeds een gelijkaardig wetsvoorstel in die zin ingediend.

Roel Deseyn: “Ook voor overheidsinstanties nemen websites en mobiele applicaties een steeds crucialere plaats in, zowel in hun communicatiebeleid als in hun dienstverlening naar de burgers toe. Het zou dan ook onaanvaardbaar zijn dat sommige burgers nodeloos uitgesloten worden van bepaalde communicatie-en dienstverleningskanalen die ook én zelfs in het bijzonder voor hen een verhoging van hun levenskwaliteit zou kunnen betekenen.”

Op vraag van CD&V-kamerlid Roel Deseyn werd het ontwerp uitgebreid naar àlle autonome overheidsbedrijven, zoals de NMBS, Bpost en Proximus. “Ook deze bedrijven moeten over toegankelijke websites en apps beschikken.”, vindt Roel Deseyn. Het West-Vlaams parlementslid besluit: “Een inclusieve samenleving is een samenleving waar iedereen gebruik kan maken van dezelfde faciliteiten. Het is belangrijk dat iedereen maximale toegang heeft tot overheidsinformatie, ook personen met een visuele, auditieve of motorische handicap. Toegang tot informatie is een basisrecht. Internet wordt steeds belangrijker voor de overheid als middel om de relatie met de burgers en ondernemingen te onderhouden.”

Categorie: 
 

Agenda

Mijn agenda voor de week

van 15 tot 21 april

Twitter

Nieuwsbrief

Wil je inschrijven voor de nieuwsbrief, klik hier

Laatste foto's