Tussenkomsten

Een pensioenval? Niet met CD&V! 30 January 2017

 
Samen met collega Stefaan Vercaemer heb ik een wetsvoorstel ingediend dat de pensioenval, zijn de het effect waarbij een hoger brutopensioen netto minder oplevert, moet vermijden.  Hiermee willen we vanuit CD&V tegemoet komen aan een aantal ondedoelde situaties die de pensioenhervormingen van Minister Bacquelaine teweeg hebben gebracht.  Bij aanpassing van sociale rechten moet men voldoende aandacht hebben voor eventuele negatieve fiscale gevolgen, zoniet schieten de maatschappelijke hervormingen ten behoeve van gepensioneerden hun doel voorbij. Read more
 
 

Nood aan financiële vorming 17 February 2016

 
De FSMA heeft vorig jaar verschillende initiatieven genomen op het vlak van financiële vorming. “Zo werd de website wikifin vorig jaar 1 260 000 keer bezocht, dit is een groei van ruim 66 % ten opzichte van 2014”. Tevens werd door de FSMA ook financiële vorming op school gegeven. Ook het pilootproject in het Nederlandstalig onderwijs, “Je geld slim beheren, een troef voor het leven,” dat gedurende het schooljaar 2014- 2015 liep, was een succes, blijkt uit een antwoord van minister van Financiën Van Overtveldt op een vraag van Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn (CD&V). Read more
 
 

Telecomwaakhond kan voortaan afschrikwekkende boetes opleggen 3 February 2016

 
De commissie Infrastructuur heeft het wetsvoorstel goedgekeurd dat erin voorziet dat het BIPT meer mogelijkheden krijgt om reële, afschrikwekkende boetes op te leggen aan rechtspersonen. Die goedkeuring was overigens unaniem. Volgens initiatiefnemer Roel Deseyn (CD&V) kreeg de telecomwaakhond al sterke tanden, maar had hij enkel een leeg huis om in te bijten. De bestaande telecomwetgeving werd door gsm-operatoren te gemakkelijk omzeild. Voortaan kan het BIPT iedere operator een boete opleggen van maximaal 1 miljoen euro of 5% van de omzet. Voor natuurlijke personen is dit beperkt tot maximaal 5000 euro. Read more
 
 

Stop het misbruik van Bitcoin voor het te laat is! 26 January 2016

 
Vandaag lezen we in de krant dat de FOD Financiën zich buigt over de virtuele munt Bitcoin. Men spreekt zelfs van een ‘strijdplan’, terwijl bevoegd minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vorige week nog in de commissie verklaarde dat hij niet van plan is om meteen actie te ondernemen. “Tegenstrijdig en bovendien niet verstandig.”, vindt CD&V-Kamerlid Roel Deseyn. “Het aantal misbruiken neemt toe volgens de Cel voor Financiële Informatie (CFI). Daders zijn ook bijzonder moeilijk op te sporen.”. Kamerlid Deseyn roept de minister dan ook op om een reglementair kader uit te werken. Read more
 
 

Ongewenste telefoontjes makkelijker blokkeren 18 December 2015

 
Steeds meer telefoonabonnees zijn het slachtoffer van oplichting via telefoon. Bij de Ombudsdienst Telecom zijn tot oktober dit jaar 5386 klachten binnen gekomen over ongewenste telefoontjes. Er wordt verwacht dat dit tegen eind dit jaar stijgt tot zelfs 7000 klachten. Vroeger situeerden de problemen zich in de familiale sfeer (exen, burenruzies,..), nu verschuift het fenomeen naar de internettelefonie en buitenlandse telefoonlijnen, waar de telecomwet geen vat op heeft. Read more
 
 

Rechtvaardigheid, mijn leidraad in het taxshiftdebat 16 December 2015

 
De tax shift is een fundamentele verandering in het denken van onze huidige fiscaliteit. De lasten op arbeid in ons land zijn te hoog en moeten naar omlaag. Daarvoor moet er een verschuiving gebeuren naar consumptie, ecofiscaliteit en vermogen.  Het is in dat kader dat de tax shift een eerste grote stap is naar een fundamentelere belastinghervorming, waarbij efficiëntie, doelmatigheid, eenvoud en rechtvaardigheid centraal zullen staan. Read more
 
 

Vraag naar internationaal treinverkeer neemt toe, aanbod blijft achterwege 18 March 2015

 
Uit recente cijfergegevens blijkt dat de vraag naar internationaal vervoer over het spoor toeneemt voor zowel personen als goederen.  De hoge verzadiging van ons wegennetwerk zal hier wellicht niet vreemd aan zijn.  Nochtans laten NMBS en Infrabel na van in deze leemte te springen en met een gepast aanbod te komen.  De nieuwe dienstuurregeling die sinds december 2014 in voege is, blijkt na een paar maanden allerminst een verbetering. En door besparingen in de infrastructuur staat ook het goederenvervoer per spoor steeds meer 'in de file'. Read more
 
 

Vorig jaar meer dan 13.400 boetes voor Fransen in ons land 10 March 2015

 
Ons land heeft een akkoord met Frankrijk om in geval van verkeersinbreuken inzage te geven in het kentekenregister.  Op die manier werden in 2014 door ons land meer dan 13.400 boetes uitgeschreven voor Fransen.  Maar loopt de inning wel zo vlot als we uit de cijfers kunnen afleiden?  Neen, zo blijkt als we de West-Vlaamse grensgemeentes bevragen.  Read more
 
 

Afschakeling heeft grote gevolgen voor bereikbaarheid hulpdiensten 25 November 2014

 
De voorbije maanden werd er al heel wat gedebatteerd over de afschakeling van het elektriciteitsnetwerk. In een parlementaire vraag aan de minister van Telecommunicatie peilde ik naar de potentiële gevolgen van een afschakeling op het telefoonnetwerk. Read more
 
 

Het kritische Kamerlid 21 November 2013

 
'Het kritische Kamerlid'.  Het zou de titel kunnen zijn van de nieuwste Suske&Wiske.  Het is echter het etiket dat ik ongewild kreeg opgeplakt na de demarche van voormalig Belgacom-CEO Didier Bellens toen hij over mijn werkzaamheden een brief schreef aan Voorzitter Wouter Beke, Premier Di Rupo en Minister van Overheidsbedrijven Labille.Was het mij om de persoon van Bellens te doen? Neen.  Men mag echter van een CEO verwachten dat hij de overheid en meerderheidsaandeelhouder in zijn bedrijf correct inlicht en dat hij een bedrijfscultuur creëert die oplossingen mogelijk maakt. Read more
 
 
Subscribe to RSS - Tussenkomsten
 

Agenda

Mijn agenda voor de week

van 15 tot 21 april

Twitter

Nieuwsbrief

Wil je inschrijven voor de nieuwsbrief, klik hier

Laatste foto's